دعوت به همکاری

چرا به سنگین برش ملحق شویم؟
شرايط جذب
داوطلبان استخدام در شركت بايد داراي شرايط ذيل باشند:
• تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
• اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور
• متعهد به قانون اساسي كشور جمهوري اسلامي ايران
• نداشتن منع قانون از نظر خدمت نظام وظيفه عمومي
• نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح
• شرايط سني :
داشتن حداقل 18 سال براي تمام افراد متقاضي و حداكثر طبق بندهاي زير.
براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم ۲۵ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم ۲۸ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس ۳۲ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس ۳۵ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتر(بدون محدوديت)
رعايت حداكثر سن براي جذب به صورت مشاوره اي الزامي نيست
• دارا بودن مدرك تحصيلي ويا اصل گواهي فراغت از تحصيل كه معدل در آن ذكر شده باشد
• مهارتهاي رايانه (ICDL) و زبان انگليسي
0/5 (0 نظر)
error: شما نمیتوانید کپی کتید پیگرد قانونی دارد